Warszawska Technika Teatralna – i co dalej?

W 2020/2021 roku, dzięki dotacji m st. Warszawy stworzyliśmy projekt Warszawska
Technika Teatralna, syntetyzujący dokonania warszawskich rzemieślników teatralnych
Obecnie zakładamy kontynuację idei w nich zawartych jako odpowiedź na bieżące potrzeby
teatralnych pracowni i środowiska teatralnego. Chcielibyśmy (prócz dalszej dokumentacji
zjawiska) także rozpocząć debatę na temat aktualnych przemian w środowisku techniki
scenicznej i rzemieślnictwa oraz poszukać rozwiązań w związku z pogłębiającym się
kryzysem.
Projekt „Warszawska Technika Teatralna- co dalej?” zakłada zorganizowanie kolejnych
kwerend w pracowniach teatralnych (pozyskanie materiałów na stronę: nagrania, archiwalia,
zdjęcia, napisanie artykułów), Powstaną też dwa filmy dokumentujące bieżącą sytuację oraz
zbierają doświadczenia projektu i jego wnioski (również na stałe udostępnione w sieci).
Zostanie podjęta próba diagnozy obecnej sytuacji warszawskich pracowni teatralnych.
Istotny element zadania stanowić będzie próba zainteresowania tą tematyką reprezentantów
warszawskich szkół średnich o profilach technicznych. Spośród ich absolwentów możliwe
będzie pozyskanie kontynuatorów tzn. ginących zawodów.
Podczas realizacji projektu odwiedzimy osiem warszawskich pracowni teatralnych Zostaną
pozyskane i zgromadzone liczne materiały: notatki, zdjęcia, nagrania głosowe które zasilą i
rozbudują stworzoną przez nas stronę Warszawska Technika Teatralna o nowy materiał
krytyczny Zaprosimy reprezentantów środowisk
pracowników technicznych, środowiska artystycznego i administracji teatrów oraz
dyrektorów warszawskich średnich szkół technicznych do wspólnego namysłu.
Jako że efekty naszych działań zostaną umieszczone w sieci i szeroko rozpropagowane
chcielibyśmy aby w ślad za Warszawą także inne miasta przestały ignorować ten niezwykle
ważny temat i starały się o wypracowanie własnych rozwiązań. Dla nas stało się jasne, że
bez wsparcia technicznego artyści nie istnieją i nie ma szans przetrwać teatr. Projekt jest
zgodny z wartościami zasadami Polityki kulturalnej m st. Warszawy oraz celami strategii
Warszawa2030.
W roku 2021 dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego
przeprowadziliśmy projekt „WTT Kontynuacja” włączając do naszej bazy mazowieckie teatry:
Teatr Powszechny w Radomiu oraz Teatr Dramatyczny im Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
Odwiedziliśmy kolejne teatralne pracownie, zebraliśmy kolejne materiały, napisaliśmy
artykuły, pozyskaliśmy archiwalia i nakręciliśmy filmy które wzbogaciły stronę Warszawska
Technika Teatralna.

Projekt sfinansowany z programu Dziedzictwo Kulturowe Warszawy BK m st Warszawy